Tuesday, April 20, 2010

Kaki Botol, Saham Carlsberg

Dalam Penyata Tahunan Kewangan Syarikat Carlsberg tahun 2009, dalam senarai 30 pemegang saham terbesar:-

5. Pertubuhan Keselamatan Sosial 2,155,700 0.71

21. Amanahraya Trustees Berhad 585,300 0.19
Public Dividend Select Fund

22. SBB Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 574,500 0.19
Pertubuhan Keselamatan Sosial

24. Mayban Nominess (Tempatan) Sdn Bhd 532,200 0.17
Hwang DBS Investment Management Bhd For
Pertubuhan Keselamatan Sosial

Baca SINI